Mysql SqlBin利用恢复数据

  • 内容
  • 评论
  • 相关

Mysql SqlBin利用恢复数据 /www/server/mysql/bin/mysqlbinlog --no-defaults --start-datetime="2018-10-23 23:59:59" --stop-datetime="2018-10-24 17:30:59" /root/mysql-bin.000005 --result-file=mysql-bin.00000las.sql

找到bin文件复制出来,这样可以粗略的定位到某个点的数据导出到/root/目录,注意data目录下面不一定有几个bin文件,最好都操作一下,而且不要导出到sql被删除的那个时间

导出所有bin文件

/www/server/mysql/bin/mysqlbinlog --no-defaults --start-datetime="2018-10-23 23:59:59" --stop-datetime="2018-10-24 17:30:59" /www/server/data/mysql-bin.* --result-file=mysql-bin.00000las.sql
不指定时间导出所有时间
/www/server/mysql/bin/mysqlbinlog --no-defaults /www/server/data/mysql-bin.* --result-file=mysql-bin.00000las.sql

导出某个表
grep -B3 -w bogo_user mysql-bin.00000las.sql |grep -v '^--$' >tb_name.sql

评论

0条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注